کلاه به جهت طرح و شکل های خلاقانه ای که دارد و رنگ بندی های متنوعش بعضا به عنوان یکی از پوشاک مد و زیبایی هم مورد توجه و استفاده است. خلاقانه از این جهت که برای کاربردهای مختلف طراحی های متفاوتی هم انجام گرفته است و مثلا کسی که قرار است برای تابستان و محافظت از پوست در برابر نور خورشید کلاه بخرد قطعا کلاه نقابدار با لبه بلند خواهد گرفت

تا پوشش بهتری بدهد و از نور مضر مستقیم خورشید محفوظ بماند و در مقابل کسی که برای مد و زیبایی اقدام به خرید کلاه می کند به طبع از کلاه با لبه کوتاه استفاده خواهد کرد که باعث زیاد پوشانده شدن زیباییهای بصری چهره نشود. همیشه تبلیغاتی که با کالاهای خلاقانه همراه شود بسیار موثر واقع خواهد شد.

نحوه سفارش کلاه تبلیغاتی